adv top

Án mạng thương tâm

Chồng ném vợ liệt nửa người xuống sông Đuống

Chồng ném vợ liệt nửa người xuống sông Đuống

Đèo vợ bại liệt nửa người đến giữa cầu sông Đuống, Đức dừng xe, ném vợ xuống sống. Nghe tiếng kêu cứu của người vợ, mọi người dừng lại định cứu thì đã muộn. Vụ việc xảy ...

Các tin khác