adv top

ăn thịt sống

Làng ăn… thịt sống

Làng ăn… thịt sống

24h -Ông Cử thấy khách phát hoảng thì trấn an: Các cậu cứ ăn vô tư không có sao mà rất ngon miệng! Ở làng Hống này các đám quan trọng như ma chay, cưới, ...

Các tin khác