adv top

ca sĩ cao thái sơn

Cao Thái Sơn và những phát ngôn gây sock

Cao Thái Sơn và những phát ngôn gây sock

Ngày 25/3, Cao Thái Sơn tuyên bố “Bây giờ nếu ai muốn biết Cao Thái Sơn có phải là “gay” không hãy đến với tôi, lên giường với tôi, họ sẽ có câu trả lời chính ...

Các tin khác