adv top

cầm cố

Thời khốn khó, mang cả chó đi cầm cố

Thời khốn khó, mang cả chó đi cầm cố

Ban đầu, anh chỉ nhận cầm và chăm sóc 1 – 2 con chó quý cho các đại gia để kiếm đồng lãi qua ngày. Nhưng gần 1 năm trở lại đây, số lượng chó cầm ...

Các tin khác