adv top

con giết bố

Kinh hoàng con giết bố giữa ruộng ngô

Kinh hoàng con giết bố giữa ruộng ngô

Tín ra ruộng ngô gặp bố để xin tiền nhưng ông Tân không cho. Hai bố con xảy ra mâu thuẫn và to tiếng. Ông Tân nói “tao không cho mày tiền, có giỏi thì mày ...

Các tin khác