adv top

    minh vượng

Nghệ sĩ lặng người trước tin Văn Hiệp mất

Nghệ sĩ lặng người trước tin Văn Hiệp mất

Minh Vượng, Quốc Vượng, Quốc Tuấn, Hải Anh – những người từng cười với Văn Hiệp trên phim – nay phải khóc trước sự ra đi lặng lẽ của ông. Những người quen Văn Hiệp từ lâu ...

Các tin khác